Gårdsinitiativet

Nu har vi på Scan tagit vårt nästa och längsta klimatkliv hittills – vi kallar det för Gårdsinitiativet. Tillsammans med Sveriges gårdar, våra leverantörer, och 100 åtgärder ska vi göra en av världens redan mest klimatsmarta kött- och charktillverkningar ännu mer hållbar.

GÅRDSINITIATIVET, SÅ SKA VI MINSKA VÅR KLIMATPÅVERKAN

Visste du att svensk köttproduktion är en av världens bästa sett ur ett klimatperspektiv? Svenskt nöt- och fläskkött har 60 respektive 50 procent lägre klimatpåverkan än genomsnittet i världen. Bra, tycker vi på Scan. Men det räcker inte – bra kan alltid bli bättre! Därför har vi startat Gårdsinitiativet, ett samarbete med svenska gårdar för att skapa klimatpositiva effekter utifrån varje gårds förutsättningar. Tillsammans med våra svenska bönder, de riktiga planetskötarna, ska vi minska svenskt kötts klimatpåverkan och öka miljöfördelarna.

Vi på Scan tar på oss en roll som pådrivande kraft och motor i detta arbete. Vi ska se till att vi och våra gårdar inspirerar och lär av varandra. Vi utformar också rådgivning och sprider goda exempel. Vi mäter och följer upp hur gårdarna förbättrar sin miljöpåverkan och det långsiktiga målet är att vår värdekedja, från gård till gaffel, ska binda mer klimatgaser än vad vi släpper ut.

Ända sedan 2003 har vi på Scan arbetat hårt för att minska vår klimatpåverkan och hittills har vi minskat våra utsläpp med 74 procent i den egna verksamheten. Fokus framåt är att nå netto noll utsläpp år 2030 för vår egen verksamhet. För hela vår värdekedja siktar vi på att vara klimatpositiva år 2045. En stor del av köttets miljöpåverkan kommer från våra gårdar, men det är också de som bidrar med fantastiska miljönyttor. För att ta ett helhetsgrepp krokar vi nu därför arm med våra gårdar. Tillsammans når vi längre.

07 GAARD MORGEN 44583 JPEG liten

100 åtgärder för en minskad miljöpåverkan

För att göra verklig skillnad och minska klimatpåverkan hela vägen från gård till gaffel har vi startat Gårdsinitiativet. Initiativet sker i samarbete med våra leverantörer ute bland Sveriges gårdar. Med hjälp av 100 olika åtgärder ska vi tillsammans arbeta för att minska gårdarnas klimatpåverkan och öka miljöfördelarna för svenskt kött. Åtgärderna handlar bland annat om initiativ för ökad biologisk mångfald, bättre djurhälsa, lägre vattenanvändning, minskad övergödning och smartare energiförsörjning. Det här är åtgärder som både ger en minskad klimatpåverkan, ökade miljönyttor och samtidigt är lönsamma för den enskilda gården.

Halla Gård, där idéer blivit verklighet

I början av oktober 2019 invigde vi vår första samarbetsgård inom Gårdsinitiativet – Halla Gård. Hos vår leverantör Anders Gunnarsson på Halla Gård pågår bygget av en av Sveriges första gårdar med ambitionen att bli en fossilfri gård med ett helt slutet kretslopp. Djuromsorgen är i fokus och för att främja sina grisars naturliga beteende får de gå ute och böka och beta - året runt! Genom att själv odla proteinrikt foder i form av åkerböna och lupin undviker Anders ett sojabaserat foder för grisarna. Gödseln från djuren försörjer biogasanläggningen med råvara, som sedan blir näring till gårdens olika odlingar. Biogasen producerar den värme och el som gården behöver och mer där till.  Den biologiska mångfalden främjas genom skyddszoner som såtts in med blommande grödor. Med genomtänkta lösningar i varje del av gården har Anders minskat verksamhetens och därigenom grisarnas klimatpåverkan och säkerställer dessutom en exceptionellt god djuromsorg.

09 PORTRAET GAARD 44615 JPEG liten

Vad händer härnäst?

Redan under år 2020 kommer vi på Scan och Halla Gård att kunna erbjuda produkter av fläskkött med lägre klimatpåverkan än befintliga produkter på marknaden.

Arbetet går fort framåt och vi ser fram emot att snart kunna presentera fler samarbetsgårdar.

Följ vår resa mot en ännu mer hållbar kött- och charktillverkning och fler klimateffektiva gårdar här och under #gårdsinitiativet.