Sanda Skattmansö – Upplands Manhattan i natursköna kulturlandskap

Sanda Skattmansö gård i Uppland drivs av två generationer Johansson – Pär, Kristina och barnen Kristian och Hanna. Gårdens inriktning är uppfödning av dikor och dikalvar, avel av nötkreaturrasen Simmental samt odling av spannmål och vall.

Sanda Skattmansö ligger mitt i ett kuperat kulturlandskap och djuren betar stora delar av året i ett naturreservat av typen ”öppen dalgång”. Gården delar ansvaret för skötseln av reservatet med Länsstyrelsen och det är tack vare djurens betande som landskapet kan bevaras och hållas öppet.

Verksamheten växer och man har nyligen avslutat bygget av ett helt nytt, öppet stall med portabla kraftfoderlådor och loftgångar för halmen. Men man är också noga med att bevara och återanvända de gamla byggnader som finns på gården. En stallbyggnad från 1889 används för gårdens kalvar tills dess att de är redo att släppas ut på bete och en gammal magasinsbyggnad i en av gårdens hagar hyrs ut som mötes- och festlokal - flera lokala brudpar har t ex firat bröllop där.

Djurens foder odlas på gården. I växtodlingen använder man teknik i form av sk markkartering och styrfiler för näringstillförsel till fälten. Det innebär bl a att man använder sig av satellitbilder och jordprover för att styra gödslingen så att man bara använder den mängd som grödan behöver vid varje givet tillfälle vilket i sin tur bidrar till minskad övergödning.

När det nya stallet byggdes så skapades också en ny stor uppsamlingsplats för djurens foder som tidigare förvarades på olika ställen på gården. Fodret är organiserat enligt ett system inspirerat av gatunätet på Manhattan i New York. Det gör det snabbt och lätt att hitta rätt foder till rätt djurgrupp, minskar spillet och transportsträckorna blir betydligt kortare än tidigare.

Sanda Skattmanso scan img