Hållbarhet

Vårt ansvar

JO, DET SPELAR FAKTISKT ROLL

En kan tycka att kött är kött, gårdar är gårdar och mat är mat. Men, när vi väljer att äta mat från våra svenska gårdar, gör vi val som faktiskt spelar stor roll för klimatet. Till exempel har nötkött från svenska gårdar upp till 60% lägre klimatpåverkan än det globala snittet, och svensk gris har 50 % lägre klimatpåverkan (Lesschen et al & Gerber et al). Scan har sedan länge arbetat med att skapa en klimatpositiv kedja hela vägen från gård till gaffel. Vi arbetar outtröttligt varje dag på bred front med hållbarhet. Det börjar med bonden på gården och hela vägen till tallriken hemma hos dig. Det handlar om produktion, foder, säsonger, djuromsorg, transporter, förpackningsmaterial och butiker.

Framförallt arbetar vi tillsammans med våra bönder, för det är redan på gården som de absolut största klimatvinsterna kan göras.

 

Sverige har redan en djuromsorg i världsklass med en av världens strängaste och bästa djurlagstiftningar. Men vi har ambitionen att bli ännu bättre, med hjälp av våra innovativa bönder är vi på god väg att skapa nästa generation hållbara gårdar.

grisbonde hink port gradient

VIKTIGT ATT SÄTTA MÅL - FÖR SMARTARE MÅLTIDER

Många tycker att ambitioner och visioner blir för luddigt, men för att komma någonvart krävs det att man anstränger sig.

Därför har vi bestämt att vår egen verksamhet ska vara helt klimatneutral till 2030.

Fram till 2045 höjer vi ambitionen ytterligare och siktar på att ha en klimatpositiv värdekedja – från gård till gaffel.

Att vara klimatpositiv betyder att vi och våra leverantörer lagrar in mer kol i markerna än vad vi släpper ut.

Däremellan har vi satt mål om fossilfria transporter till 2025 och ett halverat matsvinn till 2030.

Ständigt förnya sig

Att banta 74% på 17 år!

Som stor aktör i branschen ställer vi höga krav på oss själva om att hela tiden ligga i framkant. Sedan 2003 har vi minskat vår klimatpåverkan med hela 74%. Det har vi bland annat gjort genom att övergå till 100% grön el på våra anläggningar och en produktion som till stor del drivs på biogas och förnyelsebar fjärrvärme. Vi ser konsekvent över materialet i våra förpackningar och byter till mindre och bättre plast. Till exempel när vi uppdaterade förpackningen för Mamma Scans köttbullar bantade vi 30 ton plast varje år. Under 2020 fortsätter vi att fasa ut all svart plast då den är svår att sortera och återvinna. Vi har även minskat vårt matsvinn kontinuerligt genom ett nose-to-tail-tänk där alla delar av djuren tas tillvara.

 

För framtiden

Vi kallar det för Gårdsinitiativet

Att vara klimatsmart i vår egen produktion är en sak, men det är vad vi skapar tillsammans med den nya generationens bönder som verkligen spelar roll. Det är på gårdarna som de stora klimatnyttorna kan skapas. Redan nu vet vi att svensk köttproduktion är en av världens bästa sett ur ett klimatperspektiv. Men det som är bra ska bli ännu bättre. Det är på våra gårdar vi nu gör en historisk storsatsning för att skapa ett jordbruk som är innovativt, framtidssäkrat och som visar vägen framåt för hur nästa generations smarta gårdar ska bedrivas. Det är det vi kallar Gårdsinitiativet.

Ingen gård är den andra lik, alla har unika förutsättningar att göra skillnad. Vi har tagit fram 100 olika insatser som kartläggs och identifieras, för att sedan kunna genomföras på gårdar för att minska deras klimatpåverkan, öka miljöfördelarna, men också öka lönsamheten för gården. Insatserna utgår från ett antal miljöområden, exempelvis ökad biologisk mångfald, effektivare energiförsörjning och minskad vattenanvändning och övergödning.

Läs mer om Gårdsinitiativet
Våra djur spelar roll

För allt hänger ihop

Matproduktion måste ses i ett större perspektiv, det går inte att lyfta en pusselbit ur systemet. Ta kon till exempel. I Sverige har vi en nötköttsproduktion uppbyggd i symbios med mejerinäringen. Merparten av det nötkött vi äter i Sverige kommer från kor som först varit mjölkkor. Då fördelas klimatpåverkan över flera livsmedel. Först mjölk, grädde, ost och glass. Sedan hamburgare, falukorv och något gott på grillen.

Sverige har unika förutsättningar för att driva ett av världens mest hållbara lantbruk. God tillgång till vatten, foderodling och betesmarker. Betande djur omvandlar gräs till näringsrikt protein, betesmarker och vallodlingar binder också kol i marken på ett effektivt sätt. De betande djuren håller även landskapen öppna och gynnar den biologiska mångfalden.

 

Djurens gödsel spelar en stor roll i produktionen av annat livsmedel. Genom att använda naturgödsel, slipper vi konstgödsel på våra marker, som är en fossil produkt. När vi använder naturgödsel kan vi bibehålla det naturliga kretsloppet för gården. Så när den optimala balansen för varje gård hittas blir det ett kretslopp som förser jorden med näring, vi får bra biologisk mångfald med blommande ängar och rika skördar av mycket annat.

bumblebee flower
crfilm screenshot
Tillsammans gör vi skillnad

Början på en ny era

Till 2030 ska vi på Scan minska vår klimatpåverkan till netto noll utsläpp för vår egen verksamhet. Nästa fas är att hela vår värdekedja, från gård till gaffel, ska binda mer klimatgaser än vad vi släpper ut. Bli klimatpositiva helt enkelt. Under kommande år utökas Gårdsinitiativet till flera hundra gårdar, tillsammans med den nya generationens bönder når vi hela vägen fram.

Vi på Scan vill att det ska löna sig att föda upp djur med en av världens strängaste och bästa djurlagstiftning. Vi eftersträvar konstant förbättring inom alla våra verksamhetsområden och hoppas därför att ännu fler väljer svenskt kött på tallriken. På så vis fortsätter vi att tillsammans spela roll från gård till gaffel. Det är hållbarhet för oss.

Samarbeten

Tillsammans för framtidens mat!

Som samhälle står vi inför många utmaningar framöver, inte minst inom jordbruks- och livsmedelsförsörjning. Ibland är själv inte bäste dräng, utan löses bäst tillsammans. Vi ingår därför i flertalet projekt och initiativ med andra samarbetspartners.

Sojadialogen där livsmedelsbranschen sedan 2014 arbetar för att all soja som når svenska konsumenter är ansvarsfullt producerad senast år 2025

Tillväxtbolaget är ett samarbete mellan Scan, Lantmännen och LRF som ger investeringsstöd till lantbrukare för hållbara investeringar på gårdsnivå.

Plastinitiativet en stor fråga är förpackningsmaterial och då främst plaster. Via Plastinitiativet drivs dessa frågor aktivt och senast 2022 ska alla våra plastförpackningar kunna materialåtervinnas. 2020 kommer all svart plast försvinna då den är svår att sortera och återvinna.

aker square
hands square

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan, tillsammans vill vi visa att vi som företag är en del av lösningen i klimatomställningen. För att både lära av och inspirera andra aktörer i branschen redovisar vi årligen våra mål, vår klimatpåverkan och våra åtgärder för att minska den i Hagainitiativets klimatbokslut.

Hållbar livsmedelskedja arbetar vi för att skapa samsyn på hur vi ska minska matsvinnet och definiera hur varje produktkategori kan bli mer hållbar.

Matmissionen är ett resultat av Hållbar livsmedelkedja och handlar mer om våra medmänniskor. Vi är stolta finansiärer och sponsorer sedan flera år tillbaka av Stadsmissionens matbutiker som gör gott både för människa och miljö - och ligger oss varmt om hjärtat.

Transportinitiativet är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete med att minska klimatavtrycket för våra transporter mellan gårdar och anläggningar. Via Transportinitiativet har vi skrivit under på att alla våra transporter ska vara fossilfria senast år 2025.