Faktakollen

FÖR VÅRA BÖNDER

Vi på Scan pratar ofta om att ta ansvar hela vägen från gård till gaffel, men hur fungerar det egentligen på gården? Även om våra leverantörer, det vill säga lantbrukarna, är sina egna verksamheter har vi ett nära samarbete. Och där vi kan, vill vi gärna ta ansvar och hjälpa till.

Som en av Sveriges största livsmedelsaktörer har vi både kunskaper, resurser och erfarenheter att dela med oss av. Varje år gör vi närmre 4 000 gårdsbesök hos våra olika leverantörer. Scan erbjuder bland annat utbildning och rådgivning avseende avel, djuruppfödning, utfodring, djurhälsovård och utformning av nya produktionsanläggningar. Vi bjuder även in till seminarier för att ge ny och aktuell information om branschen, samt för att underlätta möjligheten att skapa nätverk mellan de olika gårdarna. Tillsammans med våra leverantörer skapar vi mer livskraftiga och hållbara jordbruksverksamheter och en djurhållning med konkurrenskraft och kontinuitet.

Tillsammans med Lantmännen och LRF har vi även skapat Tillväxtbolaget som ger investeringsbidrag till lantbrukare som vill satsa på hållbara investeringar på gårdsnivå. På så sätt bidrar vi till ökad tillväxt och kvalitetsförbättringar inom hela livsmedelskedjan.