Faktakollen

Djuromsorg

HUR ARBETAR SCAN MED ATT SÄKERSTÄLLA DJUROMSORGEN?

För oss på Scan är en god djuromsorg avgörande för vår verksamhet. För att kunna ta ansvar för att djuren mår bra hela vägen från gård till slakteri har vi ett nära samarbete med våra djurleverantörer och transportörer. Vi besöker även våra gårdar regelbundet. Förutom det sker också oberoende myndighetsinspektioner. I Sverige har vi en av världens mest omfattande djurskyddslagstiftningar och vi arbetar aktivt med att ständigt förbättra standarden och påverka branschen i en positiv riktning. Tillsammans med några av de lantbrukare som vi samarbetar med erbjuder vi ekologiska produkter som innebär att djuren bland annat har tillgång till mer utomhusvistelse. På Scan har vi också rådgivare som stöttar våra leverantörer i frågor som rör genetik, foder, djurhälsa m.m.

VAD SÄRSKILJER SVENSK DJUROMSORG FRÅN ANDRA LÄNDER? 

I Sverige har vi världens strängaste djurskyddslagstiftning. Alla djur i Sverige som hålls av människor omfattas av svensk djurskyddslagstiftning. De har större utrymmen än många andra länder och hålls i en miljö som tar hänsyn till deras behov. Hos våra bönder får korna och lammen beta fritt om sommaren och grisarna har alltid knorr på svansen eftersom de har större utrymme och halm att böka runt i.

HUR MYCKET ANTIBIOTIKA FINNS DET I SVENSKT KÖTT JÄMFÖRT MED UTLÄNDSKT KÖTT?

I Sverige ger vi endast antibiotika till ett djur som är sjukt och bara på ordination av veterinär. Antibiotika får inte användas i preventivt syfte eller för snabbare tillväxt, vilket är fallet i många andra länder som Sverige importerar kött ifrån.

I Sverige får inget kött innehålla antibiotika när det når konsumenten. Därför finns en karenstid där man säkerställer att djur inte har någon antibiotika kvar i kroppen innan de slaktas. Det är ingen skillnad i produkterna vi äter vad gäller antibiotika, men det är stor skillnad i hur djuren fötts upp och konsekvenserna av detta. Grundproblemet är att en hög antibiotikaanvändning i samhället innebär en ökad risk för resistenta bakterier i vår miljö. Det här tycker givetvis vi på Scan är både fel och onödigt. Vi är stolta över att vi i Sverige har en så god djuromsorg, vilket också ger oss EU:s lägsta antibiotikaanvändning.

 

Läs gärna mer om hur vi säkerställer en god djuromsorg under våra frågor och svar