Faktakollen

Så här säkerställer vi en ansvarsfull tillverkning av kött- och charkprodukter

I Faktakollen har vi samlat viktig och intressant information om svenskt kött, uppfödning och vår tillverkning av olika kött- och charkprodukter. Här får du svar på frågor om hur vi på Scan arbetar med djurhållning, antibiotikaanvändning och köttets påverkan på hälsa och klimat.

ÄR DET HÅLLBART ATT ÄTA KÖTT?

Är det hållbart att äta kött?

Visste du att svenskt nötkött har 60% lägre klimatpåverkan än resten av världen? Och 25 % lägre än genomsnittet för EU? (Lesschen et al & Gerber et al) Några av de faktorer som gör att vi har ett av världens mest hållbara lantbruk är god djurhälsa, effektiv gödselhantering, foderodling och god tillgång till vatten och betesmarker. Betande kor omvandlar gräs till näringsrikt protein och betesmarker och vall binder också kol i marken på ett effektivt sätt. Med naturlig gödsel återförs viktig näring till jordbruket och de betande mularna hjälper till att hålla landskapen öppna och gynna den biologiska mångfalden. 

Djur i lantbruk är en del i ett naturligt kretslopp för att odlingen ska bli långsiktigt hållbar. Med djuren kan vi upprätthålla ett hållbart lantbruk och en svensk  livsmedelsproduktion. Svenskt kött är mer hållbart än utländskt kött, med bättre djurvälfärd och betydligt lägre klimatpåverkan och antibiotikaanvändning. 

Det här är bara några av de goda argumenten som vi hoppas kunna nyansera debatten och lyfta fram fördelarna med vårt svenska kött. Läs gärna mer om hur vi jobbar med att minska vårt klimatavtryck här.

infografik egen version stående 2021