Vi satsar på framtidens nötköttsproducenter

För att säkra tillgången på svenskt kött i framtiden och öka Sveriges självförsörjningsgrad så behövs fler nötköttsproducenter. Tillsammans med Coop har vi därför valt att stötta ett antal lantbrukare och på olika sätt bidra till att de vågar satsa långsiktigt på att utöka sin verksamhet.

Det svenska lantbrukets framtid

HKScan och Coop har en stark tro på svenskt lantbruk som en framtidsbransch med goda möjligheter för unga lantbrukare.  Vi värnar de viktiga värden som det svenska lantbruket står för och är övertygade om att ett hållbarare jordbruk, god djuromsorg och biologisk mångfald kommer att bli ännu mer centrala värden framöver.

 

SVENSKT KÖTT BEHÖVS

Efterfrågan på svenskt kött kommer att öka och vikten av en god självförsörjningsgrad har blivit tydligare än någonsin under det senaste året. Tillsammans vill vi medverka till att säkra produktion och tillgång samt stötta generationsskiftet inom det svenska lantbruket.

Det svenska lantbruket har under många år arbetat med att minska klimatavtrycket  och svenskt nötkött har idag 60 % lägre avtryck än genomsnittet i världen. För att kunna sänka köttet klimatpåverkan ytterligare krävs utveckling och implementering av nya metoder i nära samarbete med gårdarna. Sverige har också bland de strängaste djurskyddslagstiftningarna och lägst antibiotikaanvändning i världen. Väljer en konsument svenskt kött istället för importerat, bidrar det dessutom till fler miljömål – som minskade transporter och miljöutsläpp.

AbbotnasSateri 11 web

Stöd till framtidens nötköttsproducenter

Konkret innebär den gemensamma satsningen att HKScan och Coop sponsrar 20 lantbrukare runt om i Sverige till inköp av tjurar. Målet är att på det sättet ge dem möjlighet att växla upp produktionen av nöt och utöka besättningarna av dikor på sina gårdar. Vi erbjuder också rådgivning och utbildning då flera av de utvalda lantbrukarna är unga och har verksamhet under utveckling.