Abbotnäs, där gamla anor fortsätter leva i ett modernt lantbruk

Bland böljande åkrar, mitt emellan Katrineholm och Flen, ligger Abbotnäs Säteri. Här bor Jan och Christin Larsson och sonen Mattias med sina tjurar, dikor och kalvar.

Gården har gamla anor av tjurproduktion med både köttras och mjölkras, men även en betydande växtodling och skogsbruk. Att djuren ska ha det bra står högst på dagordningen.

De olika stallbyggnaderna är moderna och djuren har gott om plats och halm att ligga i. Kalvarna föds under våren och då får de gå och dia med sina mammor hela sommaren ute på grönskande naturbetesmarker. Till hösten flyttar de in i stallet. Tack vare den fina djurhållning och omsorgen håller sig djuren friska på Abbotnäs.

På åkrarna odlar Jan, Christin och Mattias spannmål och vall. Med moderna maskiner och gödslingstekniker som bland annat anpassar mängden kväve efter varje grödas behov får de en klimatsmart växtodling med fina skördar och minimal miljöpåverkan.

AbbotnasSateri 11 web