Mycklinge – på väg mot framtiden med fokus på hållbarhet

Mycklinge i Västmanland drivs sedan drygt 30 år tillbaka av Johan Eriksson och hans frus familj och verksamheten växer så det knakar.

Förutom ny spannmålstork och foderanläggning så kan gårdens grisar snart flytta in i ett nytt modernt stall med automatisering av bl a ventilation, värme och belysning. Målet är en framtidssäkrad gård med god djuromsorg och en lönsam verksamhet med ett lägre klimatavtryck.

På Mycklinge eldar man med flis från den egna skogen för bl a uppvärmning av stallar och torkning av spannmål. Även gårdens traktorer och maskiner drivs av ett förnyelsebart och fossilfritt bränsle.

Grisarnas foder kommer delvis från gårdens växtodling, i form av bland annat spannmål och raps. Men grisarna utfordras också med vassle som är en restprodukt från Arlas osttillverkning. Vasslen tillför protein till fodret vilket i sin tur sänker behovet av t ex soja.

Gödseln från grisarna går till en biogasanläggning som man samäger med 11 andra gårdar, och omvandlas där till biogas som bidrar till att driva bussarna i Västmanland. Rötresterna från biogastillverkningen går tillbaka till gården och används som växtnäring i odlingen.

Odlingsfälten på Mycklinge omges av fältkanter som sås in med vall. Fältkanterna bidrar till att gödseln som sprids på fälten inte hamnar i vattendiken etc. Man har också anlagt dammar som fungerar som naturliga reningsverk och samlar upp näringsämnen som t ex fosfor. Åtgärder som dessa bidrar till att minska övergödningen av vattendrag. I fältkanterna och dammarna trivs fåglar, insekter och vattenlevande djur och de spelar därför också en viktig roll för den biologiska mångfalden.

mycklinge img scan johan