Veberöd – en gård där alla djuren har ett namn

Familjen Kristofferssons gård ligger otroligt vackert i ett böljande landskap. Syskonen Anna och Mårten driver som andra generation lantbruket med dikoproduktion i ranchdrift. Genom mångfald och välmående djur på individnivå banar man vägen för en hållbar framtid på gården.

Gården i Veberöd, Skåne har drivits av familjen Kristoffersson sedan mitten av 1900-talet. Så tidigt som i slutet på 60-talet bytte man från mjölkkoproduktion till dikoproduktion i ranchdrift vilket för djuren innebar utevistelse året om med tillgång till ligghallar. Att gå fritt och röra sig mycket är bra för djurens välmående och det genererar ett kött av hög kvalitet.

Idag har familjen cirka 130 dikor av raserna Angus, Simmental och Charolais samt ett 60-tal korsningstackor. Familjen är måna om att skapa ett band till varje individ och alla djuren har ett eget namn. Genom en välbesökt Facebook-sida delar man med sig av sin dag på gården och lyfter fördelarna med svenskt kött och nötköttsproduktion. Man tar även emot besök från ett stort antal skolklasser för att ge barnen en naturlig koppling till lantbruket och göra dem medvetna om var våra lokala livsmedel produceras.

Gården har anammat ett system med rotationsbete som ger ett mer hållbart och välutnyttjat bete. Den del av marken som inte betas får en naturlig vila och kan återhämta sig och växa sig ännu starkare inför nästa betesomgång. Under vinterhalvåret utfodras djuren även med ensilage. Till sin hjälp har man en Hustler vilket är en kedjelös balupprullare som fördelar fodret effektivt i mindre portioner så att konkurrens om mat och foderspill minskar.

Förutom djuren består verksamheten även av en gedigen växtodling med både vall, spannmål, majs, potatis, raps och betor. Genom att anlägga dammar, bihotell, stenmmurar och lähäckar jobbar man aktivt för en mångfald av växter, djur och insekter. Familjen menar att det är en förutsättning för att de skall kunna driva sitt lantbruk hållbart även i framtiden. ​

Veberöd Anna