#Korvdalen

Med #korvdalen vill vi på Scan uppmärksamma det svenska lantbrukets viktiga roll för ett starkt och livskraftigt Sverige. Och det vill vi göra med hjälp av en av den svenska livsmedelsbranschens kanske mest älskade produkt – korven.

Svenskt kött spelar roll

Korven har onekligen blivit en viktig del i de politiska debatterna. Ibland som symbol för inflationen, och ibland i handen på en politiker på språng. Inför årets Almedalsvecka har vi specialkomponerat varsin personlig korv med bröd till våra partiledare. För faktum är att den svensktillverkade korven – oavsett om den är animalisk eller vegetarisk – är mycket mer än en god vän och hungersläckare. Den spelar stor roll för svenskt lantbruk, livsmedelsproduktion och försörjningsförmåga.

Äter du kött så bör du alltid se till att välja så bra kött som möjligt. Och vill du välja ett kött som spelar roll så är svenskt det självklara valet. Sverige har ett lantbruk och en köttproduktion i världsklass. Vi har tuffa regelverk för att säkerställa ett robust djurskydd och lägst antibiotikaanvändning i hela EU. Ju fler som väljer att handla svenskt, desto starkare växer sig det svenska lantbruket, vilket bidrar till öppna landskap, arbetstillfällen över hela landet och en stärkt försörjningsförmåga. Samtidigt som det möjliggör för svenska bönder att fortsätta leda vägen mot en ännu bättre djurvälfärd – och att göra vår köttproduktion ännu bättre. 

Partiledarnas korvrecept

Inför årets Almedalsvecka har vi specialkomponerat varsin personlig korv med bröd till våra partiledare. Klicka på receptbilderna för att läsa mer.

Till recepten

Så bidrar svenskt kött till ökad försörjningsförmåga

Är det något de senaste årens kriser med torka, pandemi och krig i vårt närområde har visat så är det vikten av en stark och livskraftig svensk livsmedelsproduktion. En produktion som inte bara ger oss god mat. Den bidrar också med trygghet och oberoende vid kriser samtidigt som den skapar tiotusentals jobb över hela landet. Genom att värna vårt svenska lantbruk och skapa förutsättningar för svensk livsmedelsproduktion att fortsätta växa bygger vi ett robust samhälle för framtiden

Korvdalen logotyp dark.png

Så bidrar svenskt kött till biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden – den ger oss mat, rent dricksvatten och frisk luft och den gör att samhället kan stå emot exempelvis klimatförändringarna. Ju mer biologisk mångfald som finns inom ett område, desto mer robust blir ekosystemet. Detta är särskilt viktigt när naturen behöver anpassa sig till nya förhållanden. 
En viktig faktor för att säkerställa biologisk mångfald är betesdjuren som faktiskt är de bästa naturvårdarna. Med betande och trampande hjälper de till att rensa bort gräs och sly från våra ängar och hagar, och skapar på så sätt plats för blommor och örter. Växter som i sin tur föder de bin och insekter som pollinerar våra grödor – som raps, klöver, ärter och jordgubbar.  Det svenska lantbruket håller ängar och hagar öppna och möjliggör en hållbar framtid, med stabila ekosystem och ett rikt odlingslandskap.

Så leder svenskt kött vägen mot en ännu bättre djurvälfärd

Sverige har en djurvälfärd i världsklass. Vår djurhållning utmärker sig med goda utrymmen och hänsyn till djurens naturliga behov. Dessutom använder vi minst antibiotika i hela EU, något som möjliggörs av förebyggande hälsoarbete och en stark lagstiftning. Vi på Scan, och andra svenska livsmedelsföretag, jobbar aktivt för att upprätthålla och utveckla vår världsledande djuromsorg. För att fortsätta att höja den globala standarden och skapa bästa möjliga värdekedja – från gård till gaffel. 

I samarbete med