Berte gård - ett lantbruk med 500 års erfarenhet

Enda sedan 1596 har jorden runt Slöinge brukats av anfäder till familjen Stenström. Idag drivs Berte Gård av Henrik Stenström som är ingift i familjen tillsammans med fyra medarbetare. Mjölkkor har alltid varit en central del på gården och idag består besättningen av 250 mjölkkor samt 270 ungdjur. Dessutom brukar man 480 hektar växtodling och 50 hektar skog.

Berte Gård är en central del av familjeföretaget Bertegruppen som även består av SIA Glass, Berte Qvarn och Berte Museum. Företagen har fördelen att kunna dra nytta av varandra när det kommer till råvaruanvändning. Spannmålen som blir över som restprodukt från Berte Qvarn går t.ex. till foder, och glass som behöver kasseras på SIA Glass kan lämnas till gårdens biogasanläggning. Gemensamt angriper man de stora hållbarhetsfrågorna vilket är en av de största drivkrafterna när det kommer till utveckling och produktion.

En stor investering på gården är biogasanläggningen som idag ger både el och värme till närliggande hus och byggnader. Här bildas även rötrester, näringsrik biogödsel som bidragit till att minska gårdens användning av mineralgödsel. I den högteknologiska växtodlingen tar man hjälp av satelliter för att se när, var och hur mycket man behöver gödsla.

I ett samarbete med Svens kolinlagring har man börjat öka kolförrådet i marken på gården. Detta ger en bördigare jord men binder även in kol från atmosfären som då minskar den totala mängden växthusgaser. Att binda in kol i våra svenska marker istället för att plantera träd på andra sidan jorden gynnar både lantbrukare, konsumenter och klimatet menar Henrik.

Gårdens hållbarhetsarbete utvecklas kontinuerligt och har alltid varit en viktig drivkraft. Det återspeglas inte minst i farfar Olof Stenströms favorituttryck som är lika aktuellt än idag.
”Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar. Vi har lånat den av våra barn.”

BerteGård traktor med teknik