En korv i papper!

Falukorv

Vår folkkära hjälte i vardagen har fått en ny kostym. Eller ny och ny. Med nytt material i förpackningen har vi nu minskat plastberget med hela 22 ton per år. Nu görs förpackningen av 100% förnyelsebara råvaror, mest är faktiskt papper från våra nordiska skogar.

Värt att fira! Samla familjen kring bordet för en magisk stund & en god gratinerad rund korv!

8 Miljoner korvar spelar roll.

Förpackningar med lägre klimatavtryck är en del av vår långsiktiga klimatplan Zero Carbon där slutmålet är att uppnå netto noll klimatavtryck. Vi jobbar t ex kontinuerligt med att reducera plast i våra förpackningar och har bl a tagit bort all svart plast, den kan nämligen inte återvinnas.

Bytet är också en del av  vårt mål om att samtliga förpackningar ska vara återvinningsbara 2022, samt att de ska vara gjorda av återvunnet material eller vara gjorda med förnyelsebara råvaror från 2030. 

Den nya pappersbaserade förpackningen består av 100% förnyelsebar råvara.

Bytet gör att vi kommer att använda ca 22 ton mindre plast per år. Det innebär i sin tur ett minskat klimatavtryck på 70% jämfört med den gamla förpackningen, enligt mätning utförd av IVL (Swedish Environmental Research Institute).

Falukorv 800g är en av våra absoluta storsäljare – ca 8 000 000 korvar säljs varje år. De stora produktions- och försäljningsvolymerna gör att klimateffekten blir betydande, framför allt i produktionen men även i slutledet via konsumenten som i allt högre utsträckning efterfrågar miljövänliga förpackningar. Att kunna erbjuda en förpackning med lägre klimatpåverkan till en av de produkter som ofta förekommer i en stor andel svenska hem ger konkreta effekter.

En cirkulär förpackning - finns det?

Förpackningen består till största delen av papper, men behöver också innehålla en viss andel bioplast. Dels av livsmedelshygieniska skäl för att kunna säkerställa korvens kvalitet och hållbarhet.  Dels för hållfastheten på själva förpackningen – en helt pappersbaserad förpackning håller helt enkelt inte för hantering och lagring av den här typen av livsmedel. I Förpackningsåtervinningen sorteras den som pappersförpackning.