Våra falukorvar får nya hållbarare förpackningar

Falukorv

Vår folkkära vardagshjälte har fått en ny kostym. Eller ny och ny. Med nytt material i förpackningarna minskar vi plastberget med hela 22 ton per år. Nu görs förpackningen av 100% förnyelsebara råvaror, bland annat papper från våra nordiska skogar.

8 Miljoner korvar spelar roll.

Förpackningar med lägre klimatavtryck är en del av vår långsiktiga klimatplan Zero Carbon där slutmålet är att uppnå netto noll klimatavtryck. Vi jobbar t ex kontinuerligt med att reducera plast i våra förpackningar och har tidigare bl a tagit bort all svart plast, den kan nämligen inte återvinnas.

Bytet är också en del av  vårt mål om att samtliga förpackningar ska vara återvinningsbara 2025, samt att de ska vara gjorda av återvunnet material eller vara gjorda med förnyelsebara råvaror från 2030. 

De nya pappersbaserade förpackningarna består av 100% förnyelsebar råvara.

Falukorv 800g är en av våra absoluta storsäljare – ca 8 000 000 korvar säljs varje år. De stora produktions- och försäljningsvolymerna gör att klimateffekten blir betydande, framför allt i produktionen men även i slutledet via konsumenten som i allt högre utsträckning efterfrågar miljövänliga förpackningar. Förpackningsbytet för 800 g ger i sig ett minskat klimatavtryck på 70% jämfört med den gamla förpackningen, enligt mätning utförd av IVL (Swedish Environmental Research Institute). Bytet gör också att vi använder ca 22 ton mindre plast baserad på icke- förnyelsebar råvara per år.

En cirkulär förpackning - finns det?

Förpackningarna består till största delen av papper med ursprung från våra nordiska skogar, men behöver också innehålla en andel bioplast. Dels av livsmedelshygieniska skäl för att kunna säkerställa korvens kvalitet och hållbarhet.  Dels för hållfastheten på själva förpackningen – en helt pappersbaserad förpackning håller helt enkelt inte för hantering och lagring av den här typen av livsmedel. Råvaran i bioplast är förnyelsebar och kommer i våra falukorvsförpackningar från sockerrör eller tallolja (massbalanssystem). I Förpackningsåtervinningen sorteras de som pappersförpackningar.