Reklamationer

Vi på HKScan vill givetvis att du skall vara nöjd med våra produkter. Om du mot förmodan inte är det så vill vi veta varför. Vi behöver så utförlig information som möjligt för att kunna utreda ärendet vidare därför efterfrågar vi originalförpackning,  dess datum och koder likväl som även bilder, kvitto och inköpsställe.

Tack för att du vill hjälpa oss med vårt kvalitetsarbete.

Om en meningsskiljaktighet mellan konsumenten och HKScan inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se) för att få saken prövad.

ARN:s postadress är: Box 174, 101 23 Stockholm.

(Just nu har vi problem med att vissa reklamationer som fylls i och skickas in via telefon, inte kommer fram till oss. Ta gärna en kopia på ditt ärende och hör av dig igen du inte får svar. Vi jobbar på problemet och försöker åtgärda det så snart som möjligt.)