svenskt kött

Fyra anledningar att välja svenskt kött

Vi tror att när man känner till matens ursprung och kan vara säker på att djuren behandlas väl så smakar den faktiskt godare. Att kunna välja kött med omsorg och ha kunskap om såväl ursprung, djuromsorg och tillagning är viktigt. Måltiden ska smaka bra både i munnen och i hjärtat. På den här sidan har vi fördjupat oss i de fyra viktigaste skälen till varför vi på Scan tycker att du ska välja svenskt kött och charkuterier.


Skarsvad

Världens mest omfattande djurskyddslag

Sverige är ett föregångsland inom djuromsorg. Redan 1988 fick vi världens mest omfattande djurskyddslag. Den säkerställer bland annat att djuren får vistas i en miljö som tillgodoser deras naturliga beteenden och behov, att kor och lamm får beta fritt om sommaren och att grisarna får behålla sin knorr på svansen.SmakenAvSverige

Klimatsmarta gårdar och djuruppfödning

I Sverige har vi ett av världens mest hållbara lantbruk tack vare faktorer som framförallt god djurhälsa, effektiv gödselhantering och foderodling och mycket god tillgång till vatten och betesmarker. Betande mular är en förutsättning för ett naturligt kretslopp.Kor

Friska djur behöver inte antibiotika

Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur. Genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har vi ett gott läge med friska djur i Sverige. I Sverige ger vi endast antibiotika till ett djur som är sjukt och bara på ordination av veterinär. Antibiotika får inte användas i preventivt syfte eller för snabbare tillväxt, vilket är fallet i många andra länder.5 anledningar

Naturliga kretslopp och biologisk mångfald

På betesmarker och vall (odling av bl.a. gräs och klöver) som oftast inte lämpar sig för livsmedelsodling omvandlar betande kor och får gräs till näringsrikt protein. Betesmarker och vall binder också kol i marken på ett effektivt sätt. Med hjälp av sin naturliga gödsel återför djuren viktig näring till jordbruket. På marker där djur betar finns det växter som gynnar insekts- och djurlivet. Många växter och djur är hotade, men kan räddas om landskapet fortsätter att hållas öppet med hjälp av våra betande mular. Sverige har lagkrav på att alla får och nötkreatur över sex månaders ålder ska få gå ut på bete, undantaget tjurar av säkerhetsskäl. Med en levande landsbygd främjar vi även en mer lokal produktion av mat, miljön och kortare transporter.


Om oss

Ansvar från gård till gaffel

Vi på Scan tror att när man känner till matens ursprung så smakar den faktiskt godare. Läs gärna mer om hur vi arbetar här.

Läs mer
Faktakollen

Har du koll?

Här får du svar på frågor om hur vi på Scan arbetar med djurhållning, antibiotikaanvändning och köttets påverkan på hälsa och klimat.

Läs mer