svenskt kött

4 anledningar att välja svenskt kött

Varför svenskt kött

Här fördjupar vi oss i 4 goda skäl att välja svenskt kött och charkuterier. Att kunna välja kött med omsorg och ha kunskap om såväl uppfödning som tillagning är viktigt. Vill du välja kött med omsorg – välj svenskt.


Kor

Världens mest omfattande djurskyddslag

Sveriges lagstiftning om hur djuren ska tas om hand är den mest omfattande i världen. Sverige är ett föregångsland inom djuromsorg, redan 1988 fick vi världens mest kraftfulla djurskyddslag.SmakenAvSverige
Svenskt kött

Öppna landskap med biologisk mångfald

På marker där djur betar finns det växter som gynnar insekts- och djurlivet. Många växter och djur är hotade, men kan räddas om landskapet fortsätter att hållas öppet. Hagmarker rymmer en oerhört rik biologisk mångfald. I jordbrukslandskapet finns drygt hälften av alla kärlväxter och däggdjursarter i Sverige, samt ett 50-tal fågelarter. Sverige har lagkrav på att alla får och nötkreatur över sex månaders ålder ska få gå ut på bete, undantaget tjurar av säkerhetsskäl.Header Faktakollen
Svenskt kött

Lokalt producerat - levande landsbygd

De vanligaste anledningarna för konsumenter att köpa lokalt eller regionalt producerad mat är att man vill främja kortare transporter, miljön, småskalig produktion och en levande landsbygd.5 anledningar
Svenskt kött

Friska djur behöver inte antibiotika

Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur. Genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har vi ett gott läge med friska djur i Sverige


Världens mest omfattande djurskyddslag

Sveriges lagstiftning om hur djuren ska tas om hand är den mest omfattande i världen. Sverige är ett föregångsland inom djuromsorg, redan 1988 fick...

Svenskt kött

Öppna landskap med biologisk mångfald

På marker där djur betar finns det växter som gynnar insekts- och djurlivet. Många växter och djur är hotade, men kan räddas om landskapet fortsätt...

Svenskt kött

Lokalt producerat - levande landsbygd

De vanligaste anledningarna för konsumenter att köpa lokalt eller regionalt producerad mat är att man vill främja kortare transporter, miljön,...

Svenskt kött

Friska djur behöver inte antibiotika

Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur. Genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpnin...