Aktuellt

Här hittar du aktuell information från vårt Matforum. Matforum hjälper dig som konsument att svara på frågor om våra produkter, samt hjälper till vid eventuella reklammationer.

Återkallelse 2019-06-24

Bullens varmkorv 2,2 kg

På grund av ett fel i produktionsprocessen återkallar HKScan en batch Bullens varmkorv á 2,2 kg med bäst-före-datum februari 2022. Återkallelsen gäller förpackningar märkta 0317 K2 6408. Hela batchen har levererats till Ö&B som är informerade och har ombetts att kassera samtliga produkter från lager och butiker. Ett tekniskt fel i produktionsprocessen har medfört att produkten inte har blivit tillräckligt upphettad, vilket påverkar produktens hållbarhet.

HKScan beklagar det inträffade och ber alla som köpt en Bullens varmkorv á 2,2 kg med ovan märkning och bäst-före-datum att reklamera och därefter kassera produkten.

Vi beklagar verkligen det inträffade och ber kunder som köpt produkten att kontakta vår Konsumentkontakt.