Vi på Scan är stolta över att vi gör våra produkter från grunden. Vi äger hela kedjan från jord till bord eftersom vi själva köper in djuren från svenska bönder. Vi slaktar och styckar djuren och förädlar sedan köttet till charkprodukter av högsta kvalitet. Hur gör vi våra produkter? Vilka krav ställer vi på bonden och varför är falukorven krokig? På denna sida kan du läsa om de första stegen från gård till styckning. Därefter har vi valt ut tre produkter som vi vill berätta mer om, köttbullar, falukorv och bacon och hur vi gör dem från grunden. 

Våra produkter från grunden

Från svenska gårdar

 

Svenskt kött

Scan betyder svenskt kött och därför börjar vi med djurens ursprung, den svenska bondgården. För att få leverera djur till oss måste våra leverantörer skriva på en uppförandekod. Det räcker inte med att våra leverantörer skriver under på att de följer uppförandekoden utan det fastställs också genom kontroller. Våra ca 14 000 kontraktsleverantörer av slaktdjur kontrolleras av våra inköpare då de gör gårdsbesök, fokusområdet är djuromsorg och djurens hälsa.

Våra grisleverantörer måste vara anslutna till en oberoende tredjepartscertifiering. Det betyder att även en oberoende part ska kontrollera att bonden lever upp både till våra egna krav och till de krav som ställs i svensk djurskyddslagstiftning. 

Möt en av våra leverantörer

Anders Gunnarsson - Halla gård

Halla gård ligger utanför Kvänum i Västergötland och drivs av Anders Gunnarsson tillsammans med hans far och en anställd. Anders föder upp rapsgrisar och odlar i princip allt foder på den egna gården.

8 500 slaktgrisar årligen

230 hektar brukad åker

35 hektar skog

Läs mer om Halla gård > 

Transport

Noga reglerat

Transporterna till slakteriet sker under mycket kontrollerade former. Vi arbetar med erfarna åkare som har specialbyggda transporter med bland annat klimatsystem. Chaufförerna är certifierade att hantera djur vilket gör att på- och avlastning sker så smidigt som möjligt. Transporttiderna får aldrig överstiga åtta timmar men oftast är de mycket kortare än så, medellängden på våra transporter ligger på ca fyra timmar.

Slakt

Veterinärer ständigt närvarande

När djuren anländer hos oss besiktigas varje djur av en statligt anställd veterinär. Djurägaren garanterar vid varje leverans på heder och samvete att alla djuren är friska och födda och uppvuxna i Sverige. Vår certifierade personal tar emot djuren och om djuren behöver stallas upp får de foder och vatten.

Grisarna och lamm får strö i boxarna medan kreaturen har mjuka gummimattor att ligga på. Slakten inleds med att djuren bedövas. Det betyder att djuret görs medvetslöst innan avblodning. Inga djur får slaktas i Sverige utan bedövning, utan undantag. 

Djuromsorg

Kvalitets- och djuromsorgsdirektör, Annelie Lundell

Vi arbetar med djuromsorg på många olika nivåer och försöker hela tiden bli bättre. Vi har därför förbättringsgrupper på alla slakterier där vi regelbundet sitter ner tillsammans med länsstyrelsen och andra myndigheter för att se hur läget ser ut och vad som kan bli bättre. Vi samarbetar också med olika universitet för att hitta möjligheter att förbättra och utveckla arbetet med djuromsorg.

De senaste åren har vi investerat mycket pengar på miljön i våra stallar för att minimera stressen hos djuren som kommer in till oss. Det handlar om att drivgångar utformas efter djurens naturliga beteende, vilken färg- och ljussättning man har och att minimera buller. Vi ser också alltid till att inte blanda djur från olika grupper, utan att hålla ihop de djur som kommer från samma gård.

Vi kontrolleras ständigt av livsmedelsverkets veterinärer som alltid är på plats i stallar och vid slakten. Inget djur får slaktas innan det besiktigats av en veterinär och om man misstänker att något har gått fel till i transport eller på gården har vi rutiner för att rapportera avvikelser och göra uppföljningar mot våra leverantörer. 

Styckning

Ett hantverk

För att bli styckare behövs utbildning och mycket tid för att lära sig hantverket. I Linköping och Skara där vi styckar nötkött har vi investerat i två mycket moderna styckningslinjer där i princip varje detalj går att spåra tillbara till enskilda djur. Styckaren får också återkoppling på det han eller hon styckar på en liten skärm som finns vid varje station. Det ger oss både hög kvalitet och full spårbarhet. 

Våra produkter från grunden

Köttbullar

På Scan har vi rullat köttbullar sedan 50-talet och även om mycket sker med hjälp av maskiner nuförtiden så har vi aldrig tummat på kvaliteten. Läs mer om hur vi gör köttbullar från grunden >


Falukorv

Falukorven är den enda korven i Sverige som har ett skyddat recept så kallad garanterat traditionell specialitet. Det ställer krav på allt från råvaror till tarmkaliber. Läs mer om falukorv och hur vi gör den från grunden >


Bacon

Ordet bacon kommer från latinets bakko och betyder faktiskt skinka. I baconets ursprungsland Storbritannien gör man bacon av nästan hela grisen men vi använder oss mest av sida. Läs mer om hur vi gör bacon från grunden >

Upp