Kontakta oss

FRÅGOR & SVAR

Bland våra frågor och svar har vi samlat information om bland annat svenskt kött, vår tillverkning av olika kött- och charkprodukter, kött och klimat, hållbarhet och djuromsorg.

Produktrelaterade frågor

Vi tror på bra mat från svenska gårdar och står för svensk kvalitet i smak, hantverk och djuromsorg. Just därför kommer alla våra produkter från djur som är födda, uppfödda, slaktade och styckade i Sverige. Kärnan i vår verksamhet är hantverket och kontrollen över hela kedjan - från gård till gaffel. Vi tror att när man känner till matens ursprung och kan vara säker på att djuren behandlas väl så smakar den faktiskt godare. Det svenska ursprunget kommer med så många fördelar och vi arbetar engagerat för att säkra de höga förväntningar som ställs på svensk köttkvalitet. Det kallar vi för Smaken av Sverige.

Ja! När du köper en av Scans produkter kan du vara säker på att det alltid är tillverkat av 100 % svenskt kött. Samtliga av våra produkter är tillverkade från djur som är födda, uppfödda och slaktade i Sverige

Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag från Sverige.

Rökarom är riktig rök som passerat genom vattenånga och som bildat ett rökkondensat. Rökkondensatet innehåller samma smakämnen och samma konserverande ämnen som riktig rök, dock utan de mindre hälsosamma ämnena som tjära. Rökningen sker i helt slutna system vilket gör att vi undviker några utsläpp. Dessutom går det bara åt en femtedel så mycket flis som vid traditionell rökning.

Vi återskapar sedan rök av kondensatet i våra rökskåp till produkter som exempelvis falukorv, kassler och rökt skinka. När vi använder denna metoden ska det anges som rökarom på förpackningen i innehållsförteckningen. Vi har också traditionell rökning där vi använder alspån eller bokved till våra produkter, som exempelvis våra påläggskorvar, Källarrökt skinka och alla våra ekologiska rökta produkter. Med denna metoden ska inte rökarom anges och då står det inget i innehållsförteckningen.

Våra färskkorvar ska alltid tillagas innan man äter den. Våra övriga korvar går att äta som de är men vi rekommenderar alltid att man tillagar den för smakens skull.

Det varierar. Olika skinn har olika egenskaper och fyller därmed olika funktioner i tillverkningen.

Naturskinn är fjälster av fårtarm eller svintarm, medan kollagentarm finns som tunt skinn på vissa korvar och även som tarm. Kollagentarm är ett framtaget korvskinn tillverkat av naturmaterial. Det finns som ätbart tunt korvskinn och en tjockare variant som inte är ätbar. Det kollagen som används i vår tarm kommer från nöthudar och grishudar.

Plasttarm, som är tillverkat av en eller flera sorters plast, är ett korvskinn som inte är ätbart. Vi använder en variant till vår rökta falukorv och en annan till några av våra kokta korvar. Skinnet ska avlägsnas från korven innan du använder produkten. Vi skriver alltid ut på förpackningen om skinnet är ätbart eller inte.

Skaltarm är en annan typ av korvskinn som består av cellulosa. Precis som namnet säger så skalas tarmen av innan vi förpackar produkten. Vi använder detta till våra skinnfria korvar, till exempel Deli Grillkorv.

I de av våra produkter som innehåller druvsocker så är druvsockret alltid utvunnet ur majs om inget annat anges.

Ja, några produkter innehåller jodsalt, t.ex. Mamma Scans köttbullar. När jodsalt används så anges det alltid på förpackningen.

Vid vacummörning är det köttets egna enzymer som mörar produkten i en vacuumförpackning. Produkten blir mörare hela tiden fram till bäst före datum.

Scan använder inte några E-nummer i onödan och vi försöker att hela tiden minimera användningen av dem. Vissa E-nummer krävs ibland för att säkerställa produktsäkerheten. En sådan är E250, Natriumnitrit, som är en blandning koksalt och nitrit. Nitrit kan bildas av nitrat som finns naturligt i t.ex. rödbetor och spenat och hämmar tillväxten av bakterier i produkten. 

Tillsammans med nitrit använder vi också alltid askorbat, E301, som är en antioxidant och som hjälper till, tillsammans med nitrit, att stabilisera den röda färgen hos köttet i våra charkprodukter. Askorbat är saltet från askorbinsyra som också används som näringsämne (C vitamin) och finns i många frukter och grönsaker.

I några av våra produkter används fosfater (E450, E451, E452). Dessa använder vi för att få rätt konsistens, exempelvis när vi skivar produkter som rökt skinka. Det hjälper också till att hålla kvar vätska i produkten så att vi får en saftigare produkt.

Vid öppnad förpackning gäller inte längre det bäst-före-datum som anges på förpackningen. Titta också efter märkningen ”Hållbarhet bruten förpackning” där vi anger hållbarheten för de produkter som får en avsevärt kortare hållbarhet när man öppnat förpackningen. Detta gäller för produkter som exempelvis kött, leverpastej, falukorv och bacon.

Många produkter går bra att frysa in, till exempel färskt kött och köttfärs, kokt julskinka, falukorv och köttbullar. Det är viktigt att man försöker ta bort så mycket luft som möjligt i den förpackningen man fryser in i för att undvika ”frysbränna” och uttorkning av produkten. Produkter som redan har varit frysta och upptinade ska inte frysas igen.

Vi har produkter som innehåller gluten och laktos. Två exempel är vår Gräddleverpastej som innehåller grädde och mjölk, samt vår Kalvschnitzel som innehåller vetemjöl. Detta är allergener och i de fall de ingår i produkten är de alltid angivna i ingrediensförteckningen och är särskilt markerade med fet och kursiv stil eller med VERSALER.

Absolut, vi har bland annat ekologiska köttbullar, falukorv och bacon. Här kan du läsa mer om vårt ekologiska sortiment.

Ekologiskt nötkött kommer från djur som äter ekologiskt odlat foder som till stor del är gårdsodlat. Kalvarna går med sina mammor på bete under första sommaren och diar under minst tre månader. Ekologiskt griskött kommer från grisar som utfodrats med i huvudsak gårdsodlat foder utan mineralgödselkväve och kemiska bekämpningsmedel. Ekologiska grisar ska också ha möjlighet att vistas utomhus.

Nej, inom Scans sortiment har vi inga vegetariska produkter i dagsläget. Däremot under vårt ”syskonvarumärke” Pärsons erbjuder vi ett antal ekologiska charkprodukter.

Allt kött som används i Scans bacon är svenskt. Djuren är födda, uppfödda, slaktade och styckade i Sverige, men själva skivningen och förpackningen sker på HKScans anläggning i Polen. Vi förstår att det kan verka konstigt, men faktum är att detta ger oss en lägre klimatpåverkan. Från vår anläggning i Kristianstad fraktar vi baconprodukter till Polen för att skivas och paketeras. Transporten mellan Kristianstad och Polen går med reguljär båttrafik och medför därmed inga extra utsläpp. Transporterna på land är extremt korta då båda anläggningarna ligger nära färjelägena. I Polen har HKScan-koncernen en väldigt modern anläggning som är specialiserad på bacon. Här förädlar vi samtliga av våra baconprodukter till både Sverige, Finland, Danmark och Baltikum. Med en storskalig produktion blir vi mer miljöeffektiva då stora volymer kräver en lägre energianvändning. Vi minimerar matsvinn och kan optimera förpackningsmaterial. Storskalig produktion är idag det mest miljöeffektiva sättet för att bedriva livsmedelsproduktion.

Kött & klimat

Ja, det är stora skillnader i klimatpåverkan beroende på köttets ursprung. I Sverige har vi ett av världens mest hållbara lantbruk. Svenskt kött har betydligt lägre klimatpåverkan än utländskt kött med ett av de lägsta koldioxidavtrycken i världen. Vi har en mycket klimatsmart grisköttsproduktion med 50 % mindre klimatutsläpp än genomsnittet i världen. Nötköttet har lägst klimatpåverkan i världen, med hela 60 % lägre utsläpp än det globala genomsnittet.

De faktorer som gör att Sverige har ett av världens mest hållbara lantbruk är framförallt god djurhälsa, effektiv gödselhantering och foderodling och mycket god tillgång till vatten och betesmarker. Visste du att köttproduktionen är en förutsättning för ett naturligt kretslopp? Gödseln från djuren återförs till jorden och ger näring till odlingar av andra livsmedel. I Sverige anläggs heller ingen ny åkermark genom skövling av skog. I Sverige har vi dessutom en hög mjölkkonsumtion, vilket ger goda möjligheter att skapa en mer klimatsmart produktion av nötkött. Kött från mjölkkor och deras kalvar ger lägre utsläpp av klimatgaser jämfört med specialiserad nötköttsproduktion eftersom utsläppen då kan delas mellan kött- och mjölkproduktion. Hos Scan kommer ca 60-65 % av nötköttstillverkningen från mjölkkor och deras kalvar.

Hos oss på Scan är arbetet med att sänka vår klimatpåverkan en självklar del av vår verksamhet. Som en av livsmedelsbranschens största aktörer har vi goda möjligheter att ligga i framkant och visa hur vi kan göra skillnad hela vägen från gård till gaffel. Vi har som mål att minska vår klimatpåverkan till netto noll fram till år 2030, jämfört med 2003. Läs gärna mer om vad vi gör här.

 

Svenskt kött är mer hållbart än utländskt kött, med bättre djurvälfärd och betydligt lägre klimatpåverkan och antibiotikaanvändning. Djur i lantbruk är en viktig förutsättning för ett långsiktigt hållbart kretslopp. Med djuren kan vi upprätthålla ett hållbart lantbruk, både genom att säkerställa livsmedelsproduktion i områden där det inte går att producera vegetabilier, till exempel i skogsbygdsområden, och återföring av organiskt material till jorden i form av gödsel. Foderodlingen av vall och betesmarker binder mycket kol och är nödvändig för att hålla jorden bördig för odling av grödor. Läs mer om hur många gårdars naturliga kretslopp fungerar här.

Svenskt nötkött har 60 % lägre klimatpåverkan än resten av världen och 25 % lägre än genomsnittet för EU. God djurhälsa, effektiv gödselhantering, foderodling och god tillgång till vatten och betesmarker är några av faktorerna som bidrar till det låga klimatavtrycket. Betande kor omvandlar gräs till näringsrikt protein och hjälper också till att hålla landskapen öppna och gynna den biologiska mångfalden.

Det här är bara några av de goda argumenten som vi hoppas kunna nyansera debatten och lyfta fram fördelarna med vårt svenska kött. Läs gärna mer om hur vi jobbar med att minska vårt klimatavtryck här.

Kött & hälsa

De flesta näringsexperterna är idag överens om att när kött äts som en del av en sund och balanserad kost är det en utmärkt källa till bland annat järn, zink, B-vitaminer och protein, vilka alla är ämnen som kroppen behöver. Rött kött innehåller dessutom inga allergener, det vill säga ämnen som är vanliga orsaker till allergi och överkänslighet. Det finns många olika sätt att komponera en hälsosam måltid, men det som läggs på tallriken bör alltid betraktas som en helhet. En balanserad diet handlar om måttlighet och så länge kött inkluderas i måltiden enligt de rekommendationer som Livsmedelsverket anger blir det en värdefull del av en hälsosam kost.

Enligt Livsmedelsverket bör man inte äta mer än 500 gram tillagat rött kött och charkuterier i veckan. Rött kött inkluderar nöt, fläsk, lamm och get. Av den mängden bör endast en mindre del vara charkuterier.

Samtliga av Scans produkter är ansvarsfullt tillverkade och håller en mycket hög livsmedelssäkerhet. Vi arbetar kontinuerligt för att ta fram mer hälsosamma produkter och genom åren har vi genomfört en rad förebyggande åtgärder för att reducera faktorer i kött som skulle kunna anses vara mindre hälsosamma. Det handlar bland annat om optimering av uppvärmning och rökning, samt en minskad användning av nitrit. Dessutom har både salt- och fetthalterna minskat i våra olika produkter. Utöver det har vi på ett antal utvalda svenska gårdar tillsammans med bönderna valt att tillsätta svensk rapsolja i grisarnas foder. En helt naturlig kost som gör att köttet får en högre andel naturligt nyttiga fetter, som Omega 3.

Läs mer om våra bönder och rapsgrisar här.

Djuromsorg

För oss på Scan är en god djuromsorg avgörande för vår verksamhet. För att kunna ta ansvar för att djuren mår bra hela vägen från gård till slakteri har vi ett nära samarbete med våra djurleverantörer och transportörer. Vi besöker även våra gårdar regelbundet. Förutom det sker också oberoende myndighetsinspektioner av bland annat Länsstyrelsen.

I Sverige har vi en av världens strängaste djurskyddslagstiftningar. Alla djur i Sverige som hålls av människor omfattas av svensk djurskyddslagstiftning. De har större utrymmen än många andra länder och hålls i en miljö som tar hänsyn till deras behov. Läs gärna mer om mervärdena i den svenska djurhållningen på Jordbruksverkets hemsida.

I Sverige får inget kött innehålla antibiotika när det når konsumenten. Därför finns en karenstid som säkerställer att djur inte har någon antibiotika kvar i kroppen innan de slaktas. I Sverige ger vi endast antibiotika till ett djur som är sjukt och bara på ordination av veterinär. Antibiotika får inte användas i preventivt syfte eller för snabbare tillväxt, vilket är fallet i många andra länder som Sverige importerar kött ifrån.

En hög antibiotikaanvändning i samhället innebär en ökad risk för resistenta bakterier i vår miljö. Det här tycker givetvis vi på Scan är både fel och onödigt. Vi är stolta över att vi i Sverige har en så god djuromsorg, vilket också ger oss EU:s lägsta antibiotikaanvändning.

Genom ett proaktivt arbete försöker vi hålla en regelbunden kontakt med våra leverantörer, bland annat genom ett stort antal gårdsbesök som vi gör varje år. Våra leverantörer gör en skriftlig djurägarförsäkran vid varje leverans där de intygar att de har utfört egenkontroll och att de uppfyller svensk djurskyddslag och Scans krav vad gäller djuromsorg, smittskydd, djurhälsovård och yttre miljö. De måste även intyga att de följer kraven i de nationella branschriktlinjerna för livsmedels- och fodersäkerhet. Utöver detta har staten via Länsstyrelserna en tillsyns- och kontrollfunktion som vi förlitar oss på.

Om brister i djuromsorgen konstateras hos en leverantör upprättar vi, tillsammans med leverantören, ett åtgärdsprogram. Om leverantören inte vill eller har möjlighet att genomföra förbättringsåtgärder har vi på Scan rätt att avsluta samarbetet och säga upp alla avtal med gården i fråga.

Genom Länsstyrelsen tar vi del av rapporter för att se om några av våra gårdar har fått några avvikelser. I många fall kan vi stötta och bidra för att lösa eventuella problem. Ibland är till exempel djurantalet på gården för högt i förhållande till tillgång på foder och då kan vi hjälpa till med försäljningen av en del av djuren så att de får komma till en annan uppfödare.

Våra leverantörer, det vill säga lantbrukarna, är egna företagare som vi på Scan har ett nära samarbete med. Och där vi kan, vill vi gärna ta ansvar och hjälpa till. Som en av Sveriges största livsmedelsaktörer har vi både kunskaper, resurser och erfarenheter att dela med oss av. Varje år gör vi närmre 4 000 gårdsbesök hos våra leverantörer. Scan erbjuder bland annat utbildning och rådgivning avseende avel, djuruppfödning, utfodring, djurhälsovård och utformning av nya produktionsanläggningar. Vi bjuder även in till seminarier för att ge ny och aktuell information om branschen, samt för att underlätta möjligheten att skapa nätverk mellan de olika gårdarna. Tillsammans med våra leverantörer skapar vi mer livskraftiga och hållbara jordbruksverksamheter och en djurhållning med konkurrenskraft och kontinuitet. Under 2019 startade vi Gårdsinitiativet tillsammans med svenska bönder med målet att minska svenskt kötts klimatpåverkan och öka miljöfördelarna.

Vi har närmare 7 000 gårdar som vi samarbetar med.