Faktakollen

Djuromsorg

HUR ARBETAR SCAN MED ATT SÄKERSTÄLLA DJUROMSORGEN?

För oss på Scan är det aldrig acceptabelt när ett djur lider! Vi har ett nära samarbete med våra djurleverantörer och transportörer. Vi säkerställer en god djuromsorg genom regelbunden övervakning både intern och extern. Därutöver sker även oberoende myndighetsinspektioner.

VAD SÄRSKILJER SVENSK DJUROMSORG FRÅN ANDRA LÄNDER? 

Sverige har världens strängaste djurskyddslagstiftning. Alla djur i Sverige som hålls av människor omfattas av svensk djurskyddslagstiftning. Svenska djur har större utrymmen och hålls i en miljö som tar hänsyn till deras behov. Vi tycker att god djurhållning är av yttersta vikt och tar ansvar för att vårt kött är ansvarsfullt producerat.

SKA MAN FÖDA UPP OCH SLAKTA DJUR?

Ända sedan människan blev bofast har man hållit djur i syfte att ha som föda, Sverige har världens strängaste djurskyddslagstiftning och det pågår ständigt ett arbete inom branschen för att utveckla djurhållningen. God djuromsorg innebär också friskare djur vilket är bättre för såväl djuren som bonden och konsumenten.