Faktakollen

Antibiotika

Antibiotika

Hur mycket antibiotika finns det i svenskt kött jämfört med utländskt kött?

I Sverige får man inte använda antibiotika förutsatt att ett djur inte är sjukt och får antibiotika ordinerat av en veterinär. I andra länder varifrån kött till Sverige importeras är antibiotikaanvändningen vanligtvis mycket mer utbredd. 

Inget kött får innehålla antibiotika när det når konsumenten. Därför finns en karenstid där man säkerställer att djur inte har någon antibiotika kvar i kroppen innan de slaktas. Det är ingen skillnad i produkterna vi äter vad gäller antibiotika, men det är stor skillnad i hur djuren fötts upp och konsekvenserna av detta.

HUR SKILJER SIG ANVÄNDNINGEN AV ANTIBIOTIKA INOM EU OCH ÖVRIGA VÄRLDEN?

Antibiotikaanvändningen varierar stor mellan olika länder. I EU är Spanien ett av de länder som använder mest antibiotika vid djuruppfödning, 34 gånger mer än i Sverige. I Tyskland används mer än 8 gånger mer antibiotika och i Danmark tre gånger mer antibiotika än i Sverige.