Faktakollen

Hållbarhet

Är det hållbart att äta kött?

Ja, djur i lantbruk är en del i ett kretslopp för att odlingen ska bli långsiktigt hållbar. Med djuren kan vi upprätthålla ett hållbart lantbruk, både genom att säkerställa livsmedelsproduktion i områden där det inte går att producera vegetabilier, till exempel i skogsbygdsområden och återföring av organiskt material till jorden som används till gödsel. Odlingen av vall och gräs till foder, binder mycket kol och är nödvändig för att hålla jorden bördig för odling av grödor.

Produktionen av vegetabilier är beroende av en bra växtföljd vilket inte påverkar djurproduktionen i samma utsträckning. Förutom gödsel till hållbar odling av vegetabilier behövs djuren för att bevara den biologiska mångfalden, för att upprätthålla öppna landskap och en levande landsbygd. Djuren äter dessutom restprodukter från livsmedel, som i annat fall skulle bli avfall eller biogas.

Svenskt kött är mer hållbart än utländskt kött, med bättre djurvälfärd och betydligt lägre klimatpåverkan och antibiotikaanvändning. I Sverige anläggs till exempel ingen ny fodermark genom skövling och vi har mycket god tillgång till vatten.