Faktakollen

Klimat

Är det skillnad på klimatpåverkan om man äter svenskt kött eller icke-svenskt kött?

Ja, det är stora skillnader i klimatpåverkan beroende på köttets ursprung. Det beror på flera olika faktorer så som djurhälsa, gödselhantering, uppfödningstider och platsen där djuren betar och hur den platsen i sin tur påverkar omgivningen. Globalt sett kan därför klimatpåverkan per kilo kött variera mycket. Svenskt kött har betydligt lägre klimatpåverkan än utländskt kött med ett av de lägsta koldioxidavtrycken i världen. Nötkött producerat i EU har i snitt 60 % lägre utsläpp jämfört med snittet i världen och svenskt kött har i sin tur 25 % lägre utsläpp än snittet i EU. Att äta svenskt istället för utländskt kött är därför betydligt mer klimatsmart.

VAD GÖR SCAN FÖR ATT MINSKA FÖRETAGETS PÅVERKAN PÅ KLIMATET?

Vi arbetar aktivt med att minska vår egen klimatpåverkan. Sedan 2003 har vi minskat vår klimatpåverkan i Sverige med 74% och vårt mål är minska våra egna utsläpp med 95% till 2030. I målet ingår utsläpp från företagets produktionsanläggningar, alla transporter inkluderat personalens tjänsteresor, djurtransport och transport av färdiga varor.

 Till exempel så strävar vi efter att ha fossilfria transporter och vi har redan en låg antibiotikaanvändning och god djurhälsa vilket också påverkar miljön och klimatet positivt.