SLS

SLS

 

Vidare till sls.scan.se

 

Svenska Livdjur & Service är inköpsbolag av svenska djur till Scan. Vi är 40 medarbetare som utgår från tolv orter från norr till söder. Tillsammans med våra 14.000 leverantörer bygger vi långsiktiga affärs-relationer för gemensam utveckling och lönsamhet.

Du kan räkna med oss!

   
     

 

Upp